Photo: Stories

Salukitarinoita


Katkelmia salukin elämästä ja salukielämästä
Muistiinmerkityt pienet tarinat saivat alkunsa hajanaisesta, sinällään merkityksettömästä ajatuksesta tallentaa erään salukin kasvua ja kehitystä. Kirjoittamisen kautta tapahtumat ovat myös saaneet erilaisia merkityksiä ja kaikki koettu on näyttäytynyt erilaisessa valossa. Myöhemmin merkinnät ovat tulleet tavaksi sen enempää miettimättä niiden mielekkyyttä. Aluksi kirjoittajat vaihtelivat, aikaa myöten kirjoittaminen jäi yhden henkilön tehtäväksi. Ja sitten aikanaan muistiinpanoihin tuli toinen saluki... ja kolmas...

Stories1
Stories2
Stories3
Stories4